O NAS
WŁADZE
CZŁONKOWIE
KONTAKT
SEMINARIA
SZKOLENIA
KONFERENCJE
KONKURSY nowe
GALERIA


    

O NAS:


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI (SIT) jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością.

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.

Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.

Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:

Organizacja skupia ponad 2500 członków, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwiając rozwój zawodowy w zakresie telekomunikacji.

Uchwałą Zarządu Głównego Stowrzyszenia Inżynierów Telekomunikacji z dnia 15 grudnia 2010 roku zostało utworzone Koło SIT przy Politechnice Poznańskiej


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji - Koło przy Politechnice Poznańskiej
Copyright © 2011-2012
Photos by